1. Thu thập thông tin:
  • Website Taxinamsach.com thu thập các thông tin khách hàng sau đây:
   • Điểm xuất phát, điểm đến và thời gian đặt xe khi khách hàng thực hiện tra cứu giá trên website.
   • Thông tin cá nhân như họ tên và số điện thoại khi khách hàng xác nhận đặt chuyến.
  • Việc thu thập dữ liệu sẽ tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
   • Cung cấp dịch vụ đặt xe cho khách hàng;
   • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty;
   • Liên lạc và giải quyết các vấn đề chăm sóc khách hàng;
   • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích ngoài xác nhận đặt chuyến và liên hệ liên quan đến giao dịch.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin:
  • Thông tin khách hàng và các giao tiếp được lưu giữ và bảo mật trong hệ thống của Taxinoibai.net.
  • Công ty áp dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập và sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Công ty cũng phối hợp với các chuyên gia bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất về an ninh mạng, nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin khách hàng.
 4. Người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân:
  • Thông tin cá nhân khách hàng được lưu trữ trong môi trường an toàn và chỉ có nhân viên của Taxinamsach.com như ban quản trị, bộ phận kỹ thuật, IT, bộ phận tổng đài, và cơ quan nhà nước khi có yêu cầu, mới có thể truy cập thông tin trên cơ sở cần thiết để bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 5. Người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân:
  • Thông tin cá nhân khách hàng được lưu trữ trong môi trường an toàn và chỉ có nhân viên của Taxinamsach.com như ban quản trị, bộ phận kỹ thuật, IT, bộ phận tổng đài, và cơ quan nhà nước khi có yêu cầu, mới có thể truy cập thông tin trên cơ sở cần thiết để bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
  • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TAXI NAM SÁCH
  • Trụ sở: 132 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Nam Sách, Hải Dương
  • Điện thoại: 0329838720
  • Email: taxinamsachcom@gmail.com
 7. Phương tiện và công cụ cho khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
  • Khách hàng có thể kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với công ty qua số điện thoại hoặc email đã nêu.
 8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
  • Công ty không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật. Công ty cũng áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi bị truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ